AKCJA ODDAWANIA KRWI

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli
mających możliwość oddać krew do przyjścia 8. maja 2019 r.
w godz. 08:00 - 12:30 na rynek w Pszczewie
W ambulansie będzie można oddać krew potrzebującym.


Wspierajmy wspaniałe inicjatywy!

AKCJA KREW