Fotorelacja z Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018!

Piękny Jarmark Bożonarodzeniowy za nami!
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018,
który odbył się 15. grudnia o godz. 15:00 na Placu Magdaleńskim w Pszczewie. 


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego pięknego dnia:

🎄 Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie – Panu Dyrektorowi Janowi Łukaszykowi i pracownikom,
na których spoczywa największy ciężar przygotowań technicznych:
budują szopkę, scenę, namioty, stawiają stragany, koksowniki, dbają o oświetlenie;

🎄 Szkole Podstawowej w Pszczewie – Pani Dyrektor Halinie Banaszkiewicz,
nauczycielom i dzieciom za przygotowanie stoiska z ozdobami świątecznymi oraz udział w oprawie artystycznej;

🎄 Przedszkolu Samorządowemu w Pszczewie – Pani Dyrektor Jolancie Minge i pracownikom
oraz dzieciom za przepyszną herbatkę świąteczną, zupę grzybową i jej dystrybucję oraz przygotowanie ozdób na świąteczną choinkę;

🎄 Panu Sołtysowi PSZCZEWA Mirosławowi Żuberkowi oraz Radzie Sołeckiej
za wsparcie finansowe jarmarku (przygotowanie potraw wigilijnych);

🎄 Zawsze ogromnie zaangażowanej Ani Badach oraz wspaniałym Paniom z Klubu Współczesnej Pani
za przygotowanie i dystrybucję potraw wigilijnych;

🎄 Parafialnemu Kołu CARITAS za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci;

🎄 GMINIE PSZCZEW – Panu WÓJTOWI Józefowi Piotrowskiemu za ufundowanie paczek dla najmłodszych
oraz wsparcie organizacyjne, a także Gosi Kaczmarek z Urzędu Gminy Pszczew za świetną współpracę;

🎄 PANU GRZEGORZOWI WEBEROWI - jak co roku jest z nami

🎄ŚNIEŻYNKOM – Paulinie Koniecznej i Marlenie Ciupce za wsparcie dla św. Mikołaja;

🎄Seniorkom z Klubu Seniora za przygotowanie stoiska z piernikami i ciasteczkami;

🎄Rycerzowi Mateuszowi Górskiemu za wsparcie zbiórki publicznej i wytrwałe kwestowanie w zbroi

🎄 Panu Wiesławowi Korejwo i Krystynie Górskiej za super pomysł z foodtruckiem

🎄Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury – Pani Dyrektor Ewelinie Izydorczuk – Lewy za pomoc techniczną

🎄Stowarzyszeniu Przyjazna Wieś Stoki 2011, w tym w szczególności Krystynie i Rafałowi Hałuszczakom,
za organizację i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki publicznej na rzecz osób poszkodowanych
w pożarze domu wielorodzinnego przy ul. Dworcowej w Pszczewie;

🎄 OSP Pszczew - Panu Leszkowi Suszczyńskiemu i Bartłomiejowi Hała
za pomoc organizacyjną - zawsze można na Was liczyć!

Wspaniałym ARTYSTOM:

❄️ Adzie Firlej i jej podopiecznym – przecudnym tancerzom
z grupy Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie oraz rodzicom za ich przygotowanie;

❄️ Pani Paulinie Staniec i Panu Dominikowi Fryzie oraz ich podopiecznym
- uczniom Szkoły Podstawowej w Pszczewie za piękne kolędowanie,

❄️ Zuzannie Melcer,

❄️ Pani Hannie Ciążyńskiej za przepiękne chwile z „Opowieścią wigilijną”

❄️ Wspaniałemu Panu WOJCIECHOWI GORAJSKIEMU ze Stoków za przygotowanie żywej szopki!

Gorące podziękowanie składamy:

🎄 Państwu Martynie i Piotrowi Piątyszkom za przepiękne choinki
i współpracę przy tworzeniu scenografii oraz ufundowanie nagrody
– przepięknej choinki w konkursie za najpiękniejszą kartkę świąteczną.

🎄 Państwu Wandzie i Henrykowi Stróżczyńskim za piękną choinkę przy szopce.

Szczególnie serdecznie dziękujemy Dominikowi Wilczyńskiemu,
który w tym roku doskonale poprowadził nasz jarmark i zadbał, by wszystko miało swój czas i miejsce

Dziękujemy również wszystkim wspaniałym wystawcom i rękodzielnikom
- Państwo również tworzycie tę wspaniałą atmosferę.
I wszystkim, którzy przyszli, przyjechali... którzy byli z nami w tym dniu.

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie

Dziękujemy!!!

Pokazy historyczne Mateusz Górski
Kwiaciarnia "Hiacynt" Anna Minge
Scrapki Agi
Ogrody Piątyszek
Dekorhr Dekoracje
Sołectwo Pszczew
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
Gmina Pszczew
Szkoła Podstawowa w Pszczewie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie

060 JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2018 71