Sekcje

SEKCJE ORAZ ZAJĘCIA PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PSZCZEWIE

 


 
 

KLUB WSPÓŁCZESNEJ PANI

Klub Współczesnej Pani, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie powstał w 2011 roku. Do klubu należą kobiety, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, biorąc aktywnie udział w wielu wydarzeniach. Spotkania tematyczne jakie się odbyły to między innymi: porady kosmetyczne, wianki adwentowe, spotkanie wigilijne, potrawy karnawałowe, pisanki i ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, jak również zapoznawanie się z najnowszym sprzętem AGD, mają na celu przybliżyć i zaktywizować do siebie gospodynie domowe. Panie bardzo chętnie uczestniczą w imprezach, oferując swoje wsparcie, pomoc i doświadczenie.

KLUB PRZYJACIÓŁ PSZCZEWA

Po dwudziestu latach działalności na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania w dniu 23 października 2012 roku podjęto jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa i przekształceniu
w Klub Przyjaciół Pszczewa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Rozwiązanie organizacji zgłoszone zostało w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Głównym motywem działania TPP były sprawy związane z pobudzaniem i wspieraniem inicjatyw na rzecz rozwoju gminy, podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, ochrona zabytków i świadectw historii oraz wspieranie życia kulturalnego. Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa organizowało spotkania – tzw. „fora obywatelskie” z udziałem władz samorządowych lub różnorodnych instytucji w celu omówienia i przedstawienia poglądów i opinii w sprawie podejmowanych przez nie działań dotyczących lokalnej społeczności.

Klub Przyjaciół Pszczewa kontynuuje tradycje Towarzystwa przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym Pszczewa.

Obecnie Klub Przyjaciół Pszczewa liczy 63 osoby, a Zarząd stanowią:

1.      Wanda Stróżczyńska – Prezes
2.      Anna Wiśniewska – Skarbnik
3.      Witold Bułkowski – Członek
4.      Barbara Majchrzak – Członek
5.      Wanda Żaguń – Członek

klub

ZAJĘCIA WOKALNE

To jedne z najnowszych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie. Pierwsze zajęcia odbyły się 7. lutego 2019 r. Prowadzi je Dyrektor Domu Kultury - Ewa Walkowska. Dedykowane są  młodzieży posiadającej zdolności wokalne. Odbywają się w każdą środę. Uczestnicy pracują nad dykcją, emisją głosu jak również interpretacją piosenki.

WARSZTATY WOKALNE DLA NAJMŁODSZYCH

Warsztaty dla dzieci w wieku  6 - 9 lat. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek. I grupa o godz. 14:15, II grupa o godz. 15:15. Zajęcia prowadzi Anna Spyrka. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK. (95 749 23 22)

ZAJĘCIA Z MALARSTWA I RYSUNKU 

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie prowadzone są w czwartki o godz. 17.00. Zajęcia z pasją prowadzi Anita Bednarek. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK. (95 749 23 22)

zajęcia z malarstwa

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne odbywają się co piątek w godz. 16:00-18:00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzieci uczą się tworzyć piękne ozdoby, rysują, wyklejają rozmaitości z papieru, bibuły oraz innych tworzyw plastycznych. Każdy temat zajęć dopasowany jest do wieku uczestników oraz wydarzeń.

zajęcia plastyczne agi

ZAJĘCIA TANECZNE

W poniedziałki o 16.00 odbywają się zajęcia taneczne dla grupy najmłodszej (przedszkolnej). We wtorki odbywają się zajęcia dla 3 grup: Dance Forever (od 16:00), Funky Feet (od 17:00) oraz Star Dance (od 18:30). Prowadząca to Adrianna Firlej, która dzieli się z uczestnikami swoją pasją i zamiłowaniem to tańca.

FABRYKA POMYSŁÓW - zajęcia czasowo zawieszone!

Zajęcia dedykowane są dzieciom, które chcą rozwinąć własne umiejętności i talenty. Prowadząca i twórca zajęć, Anna Badach wydobywa z dzieci to co najcenniejsze. Pomaga im odkryć siebie, ale przy tym dobrze się bawiąc.

 


 

ARCHIWUM:


ZESPÓŁ TRANS

Przy Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia zespołu tańca współczesnego TRANS. Zespół działał w ramach Skwierzyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego TRANS, pod opieką Anny Bubnowskiej i Katarzyny Piechowiak.

 

trans 2

 

MALI PSZCZEWIACY

Dziecięcy zespół Tańca Ludowego „Mali Pszczewiacy” powstał w 1990 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie. Założycielką i wieloletnią kierowniczką zespołu była p. Wanda Stróżczyńska, a choreografami byli Janusz Winiecki i Leszek Nuckowski. Zespołem kierowała Ewelina Komorowska wraz z Karoliną Willimberg, a akompaniatorem był Dominik Fryza. Zespół w swoich szeregach skupiał ok. 16 dzieci z Pszczewa i okolic, które były zainteresowane folklorem, polskimi tradycjami i zwyczajami. Istnienie zespołu miało na celu pielęgnowanie tradycji ludowych i zachowanie dziedzictwa ludowego, utrwalonych w postaci piękna tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych, dostosowanych do wieku dzieci. W ciągu kilku lat istnienia zespół wypracował repertuar, który reprezentował na Jarmarku Magdaleńskim w Pszczewie, na dożynkach oraz na innych imprezach okolicznościowych, czyli na trwałe wpisał się w kulturę Pszczewa. Zespół brał udział w różnych festiwalach folklorystycznych, przeglądach powiatowych i konkursach. Chętnie korzystali z zaproszeń na występy w powiecie i nie tylko.

mali pszczewiacy

BEL CANTO

Zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie. Instruktorką śpiewu jest Donata Marzec-Pawłowska. Panie z zespołu uświetniły już swoim śpiewem wiele imprez lokalnych. W repertuarze mają różne piosenki, które są wybierane adekwatnie do uroczystości. Instruktorka w dalszym ciągu szuka chętnych osób (dorosłych) do uczestnictwa w zespole. Panie spotykają się w każdy wtorek o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zespół tworzą: Zofia Michoń, Patrycja Giel, Hanna Ciążyńska, Anna Kochman, Ewa Łazarska, Grażyna Tupalska, Elżbieta Fryza, Gabriela Krystkowiak.

bel canto

 

 

BATTERIA

„BATTERIA” to zespół instrumentalno-wokalny, tworzący własną muzykę, opartą na mieszaninie afrykańskich, arabskich, australijskich gatunków. Instrumentarium grupy tworzą djembe, conga, bongosy, gitara klasyczna, cornamuse, flety proste, didgeridoo oraz różnorakie przeszkadzaje. Zespół zabiera publiczność w magiczną podróż kojącymi dźwiękami fletu, akustycznymi akordami gitary, okraszaną zaśpiewami szamańskimi. Batteria, w swoich improwizacjach, powraca do "korzeni", pełnego pojednania z naturą, poczucia relaksu i wyciszenia. W utworach pobrzmiewają również elementy jazzowe opierające się w dużej mierze na improwizacji.

batteria