Projekty

ROK 2017

REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnętrznej) w  budynku Muzeum „Dom Szewca”  w Pszczewie”.
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje od Lubuskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł.
"Prace konserwatorskie w roku 2017, dotowane ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków".

 
INTEGRACJA KULTURALNA. LEGENDY I OSOBLIWOŚCI.
PLENER RZEŹBIARSKI PSZCZEW-LETSCHIN 2017

W dniach 9-12 sierpnia na Placu Magdaleńskim będzie realizowany projekt pn. „Integracja kulturalna. Legendy i osobliwości. Plener rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2017”. Celem projektu jest integracja kulturowa mająca na celu poznanie legend i oso
bliwości partnerskich gmin i utrwalenie ich w formie dużej rzeźby w drewnie. Projekt będzie sprzyjać poszerzeniu wzajemnej wiedzy o historii partnerskich regionów.
interreg Va stopka
 

 
JARMARK MAGDALEŃSKI FOLK ART 2017: PREZENTACJE RĘKODZIELNICZE
- NASZE PASJE PSZCZEW-LETSCHIN

Podczas Jarmarku Magdaleńskiego będzie realizowany projekt „Jarmark Magdaleński Folk Art.: prezentacje rękodzielnicze - nasze pasje Pszczew-Letschin.“ Celem projektu jest plenerowa integracja mająca na celu poznawanie wspólnych pasji partnerskich gmin. Podczas Jarmarku Magdaleńskiego odbywającego się 23 lipca, grupa partnerów z Letschin przyjedzie do Pszczewa i będzie prezentowała swoje rozmaite pasje m.in.: kulinarne, rzemieślnicze czy rękodzielnicze.
 interreg Va stopka
 

REMONT DACHU NA MUZEUM

Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji dachu, wykonaniu nowego pokrycia, wymianie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku muzealnym „Dom Szewca” o konstrukcji ryglowej w Pszczewie”. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje z Województwa Lubuskiego oraz od Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Był to dopiero pierwszy etap remontu. Kolejne przed nami.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego
Realizacja przy pomocy finansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ROK 2018

 
„STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ - GOK W PSZCZEWIE BLISKO MIESZKAŃCÓW”
- PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2018

Nasz Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał dofinansowanie z  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 na wykonanie diagnozy społecznej naszej gminy. Chodzi o to, abyśmy wspólnie zastanowili się nad zasobami i potencjałami, jakimi dysponujemy. Chcielibyśmy sprecyzować potrzeby dotyczące życia kulturalnego mieszkańców naszej gminy. Projekt ma za zadanie pobudzić mieszkańców sołectw do kreatywności, aktywności i tworzenia ciekawych inicjatyw. Po warsztatach, które będą organizowane na terenie całej gminy, i  rozmowach z mieszkańcami będziemy mogli wyciągnąć wnioski i podsumować je w  diagnozie, którą udostępnimy m.in. na łamach Wieści Gminnych.
Kolejnym etapem projektu będzie nabór inicjatyw, który ogłosimy na początku czerwca. Będzie on skierowany do osób, które mają pomysł i chęć realizacji ciekawych inicjatyw zgodnych z wynikami diagnozy, która zostanie przeprowadzona. Inicjatywy, które zostaną wybrane, będą realizowane do końca listopada 2018 roku.
Bardzo liczymy na to, że realizacja niniejszego zadania pozwoli nam nawiązać bliższe relacje z mieszkańcami, co przyczyni się do stworzenia nowych i ciekawych propozycji kulturalnych. Wiemy, że mieszkańcy tego oczekują - chcą, by GOK był  przyjaznym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, ale także ciekawych form spędzania czasu dla dorosłych, w tym seniorów i niepełnosprawnych. Planujemy poszerzyć ofertę sekcji działających w GOK, rozwijać świetlicę, promować czytelnictwo, mamy sporo nowych pomysłów na zmiany w zakresie kalendarza imprez. Wierzymy, że dzięki działaniom projektowym uda się nam stworzyć instytucję, o której mieszkańcy powiedzą: To jest NASZ ośrodek.

NCK dom kultury plus zNCK kolor RGB
„STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ – GOK W PSZCZEWIE BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW”

Udało nam się pozyskać środki na diagnozę w ramach projektu „Stawiamy na współpracę – GOK w Pszczewie bliżej mieszkańców” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”. Odbyte rozmowy z mieszkańcami, badania ankietowe oraz prace najmłodszych mieszkańców gminy przedstawiły obraz preferencji i zasobów kulturalnych społeczności lokalnej gminy Pszczew. W diagnozie wyszło, że ogromnym potencjałem lokalnej społeczności jest jej otwartość i chęć do współpracy oraz integracji różnych grup. Kolejnym etapem w tym zadaniu był nabór inicjatyw. 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która przeanalizowała wszystkie złożone w naborze inicjatywy i przyznała punktację zgodnie z przygotowanym regulaminem. Miło nam zakomunikować, że wpłynęło łącznie 7 inicjatyw! Komisja złożona z pracowników GOK oraz przedstawicieli wnioskodawców zdecydowała, że wybierze do realizacji wszystkie złożone pomysły! Łączna kwota wsparcia to 22.600,00 zł.
 
A oto one:
 
1. Janina Simińska – Tak było w Stołuniu – komiks o Stołuniu
2. Janina Simińska – Zegar ptasiego śpiewu
3. Janina Simińska, Marcin Śliwiński – Sztuka współczesna w naszej wsi czyli magia „przydasi”
4. Karolina Korenda – Gojdź – Jacy jesteśmy czyli film „Gadające głowy” AD 2018
5. Bartłomiej Melcer – Masz talent?
6. Halina Nowak – Klisze pamięci
7. Renata Łuciów – Teatr integracyjny

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018
NCK dom kultury plus zNCK kolor RGB

„JARMARK MAGDALEŃSKI FOLK ART. 2018 PSZCZEW-LETSCHIN: POKAZ RZEMIOSŁ DAWNYCH“
 
W ramach Jarmarku odbywającego się 22 lipca zrealizowano projekt z Euroregionu Pro Europa Viadrina pn. „Jarmark Magdaleński Folk Art. Pszczew-Letschin: pokaz rzemiosł dawnych“. Jego celem była integracja kulturalna pokazująca różne formy rzemiosł dawnych. Do Pszczewa przyjechała grupa partnerów z Letschin, która uczestniczyła w pokazie rzemiosł dawnych – ginących zawodów oraz w całym Jarmarku Magdaleńskim. Ponadto mieli do dyspozycji dwa stoiska, na których zaprezentowali swój region. W ramach projektu GOK zaprosił grupę artystyczną zajmująca się warsztatami rzemiosł dawnych. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom Jarmarku ginących zawodów oraz możliwość wzięcia udziału w warsztatach. Ponadto zaproszony został zespół folklorystyczny Mała Rusava z Czech, który uświetnił realizowany projekt.

Projekt był realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
interreg Va stopka

„UROKI PSZCZEWSKIEJ PRZYRODY. PLENER RZEŹBIARSKI PSZCZEW-LETSCHIN 2018”
 
W dniach 27-30 sierpnia odbyła się kolejna edycja Pleneru Rzeźbiarskiego. W tym roku do pracy nad pszczewskimi rzeźbami Gminny Ośrodek Kultury zaprosił rzeźbiarzy z Niemiec w ramach projektu z Pro Europa Viadrina pn. „Uroki pszczewskiej przyrody. Plener Rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2018”. W tegorocznym plenerze powstały głównie ławki z motywami przyrodniczymi, które umilą w przyszłym roku spędzanie czasu. Mieszkańcy oraz turyści mogli podejrzeć warsztat rzeźbiarzy oraz zakupić rzeźby ludowe. Wszystkie dzieła, zgodnie z postanowieniami pleneru, zostaną usytuowane w przestrzeni publicznej obu gmin Pszczewa i Letschin.

Projekt był realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
interreg Va stopka

„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTOWEJ CAŁOROCZNEGO WIEJSKIEGO KINA „PRZYSTAŃ”
POPRZEZ MODERNIZACJĘ TOALET I HOLU KINA ORAZ WYMIANĘ
I UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA WIDOWNI KINOWEJ”
 
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie w wysokości 100 tys. dofinansowania na zadanie o nazwie „Podniesienie atrakcyjności ofertowej całorocznego wiejskiego kina „Przystań” poprzez modernizację toalet i holu kina oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia widowni kinowej”. Chcemy, aby hol był przestronny. Zyskamy dużo otwartej przestrzeni. Zakres prac obejmuje również długo oczekiwaną wymianę starych foteli na nowe i wygodne. W ramach projektu poczyniliśmy już pewne kroki i na początku lipca w pierwszej kolejności została zakupiona klimatyzacja, która przydała się podczas upalnego lata.
PISF LOGO