GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel./fax (95) 7492322

Dyrektor
Wanda Żaguń


    Upowszechnianiem kultury w gminie Pszczew zajmuje się przede wszystkim powstały w 1976 r. Gminny Ośrodek Kultury. Jest to instytucja wielofunkcyjna, która prowadzi różnorodną działalność kulturalną. Przy GOK rozwijają się amatorskie zespoły artystyczne, studio piosenki oraz różne koła zainteresowań.

 Chlubą działalności kulturalnej gminy jest bogaty kalendarz imprez, podczas których wszystkie wspomniane zespoły prezentują swój dorobek. Oprócz miejscowych zespołów pojawiają się artyści z zaprzyjaźnionych gmin, a także wybitni twórcy sceny ogólnopolskiej. Znaczną część organizowanych przez GOK imprez stanowią przedsięwzięcia plenerowe, które adresowane są zarówno do mieszkańców gminy, gości oraz licznie odwiedzających te tereny turystów. W 2010 r.przeprowadzono generalny remont budynku, w którym mieści się GOK. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparciu finansowemu z budżetu gminy w obiekcie wymieniono wszystkie podstawowe instalacje, odnowiono i wyposażono wszystkie pomieszczenia oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do stałych pozycji kulturalnych organizowanych przez GOK należą:

  • Pszczewska Dwudziestka - Półmaraton,
  • Festiwal Wsi Sołeckich,
  • Jarmark Magdaleński,
  • Turniej Skata Indywidualnego,
  • Plener Dużej Rzeźby w Drewnie,
  • Pożegnanie Lata,
  • Gminne Dożynki,
  • Ogólnopolskie Konfrontacje Twórcze, czyli Plener Malarski (biennale)

Szczegółowy harmonogram można
znaleźć w kalendarzu imprez.

 

JARMARK MAGDALEŃSKI

    Największą atrakcją szczytu turystycznego w Pszczewie jest Jarmark Magdaleński. Impreza ta jest organizowana w lipcu i trwa dwa dni (sobota i niedziela). Termin Jarmarku zbiega się z odpustem św. Marii Magdaleny, patronki kościoła parafialnego.
    Jarmark Magdaleński organizowany jest od roku 1994. Dzisiejszy Jarmark sięga do pszczewskich tradycji średniowiecznych i spełnia wiele rozmaitych funkcji. Przede wszystkim przypomina piękno i kunszt rozmaitych profesji, prezentuje kulturę ludową, piękno folkloru oraz promuje turystykę regionu.
    Co roku na pszczewskim Rynku gromadzi się wielka rzesza rzemieślników i rękodzielników, a także mieszkańców gminy, okolic i turystów wypoczywających w Pszczewie.Uczestnicy Jarmarku nie tylko podziwiają owoce pracy twórców ludowych, ale mogą także kupić ich wyroby, które z pewnością staną się wspaniałą pamiątką z tego święta.

Jarmark Magdaleński to nie tylko rzemieślnicy, ale także wspaniała zabawa wraz z zespołami ludowymi. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z artystami miejscowymi, a także zaprasza zaprzyjaźnione zespoły z innych gmin. Chętnych do zaprezentowania się tak licznej publiczności jest zawsze wielu. Wspólną zabawę uświetniają również wspaniałe gwiazdy sceny ogólnopolskiej. Podczas Jarmarku odbywają się także Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, przedstawienia
teatralne, konkurs fryzjerski o Grand Prix św. Magdaleny - patronki fryzjerów polskich oraz zabawy taneczne. Organizatorzy Jarmarku Magdaleńskiego zapewniają, że podczas tej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszają wszystkich miłośników sztuki ludowej i folkloru oraz wielbicieli dobrej zabawy.

PSZCZEWSKA DWUDZIESTKA

    Jedną z wielu imprez sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury jest Pszczewska
Dwudziestka. Odbywa się ona w pierwszej dekadzie maja corocznie już od 1984 r. Jest to impreza regionalna, która składa się z wielu różnodystansowych biegów ulicznych dla dzieci, młodzieży oraz głównego biegu na dystansie 21,097 km. Początkowo trasa Pszczew-Świechocin-Pszczew wśród malowniczych pól i lasów wynosiła 20 km, jednak obecnie Pszczewska Dwudziestka zyskała status
półmaratonu dzięki zwiększonemu dystansowi.
    Impreza ta gromadzi zawsze wielu wielbicieli sportu, zarówno amatorów, jak i stałych uczestników biegów. I chociaż każdy z nich walczy o zwycięstwo, to uczestnicy zawsze podkreślają wspaniałą atmosferę panującą podczas tej imprezy. Doświadczeni biegacze przełamują własne bariery i pobijają życiowe rekordy, a najmłodsi uczestnicy rozwijają w sobie zamiłowanie do sportu.
    Każdego lata w Pszczewie goszczą także zespoły folklorystyczne uczestniczące w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze. Ponadto organizowane są różnorodne plenery malarskie, wystawy, spotkania teatralne oraz turniej recytatorski i Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w ramach programu PRO ARTE.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

Muzeum w Pszczewie "Dom Szewca"
ul. Rynek 19
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 27


Biblioteka Publiczna w Pszczewie
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 24


Biblioteka Publiczna w Pszczewie Filia w Silnej
Silna 13
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 25


Kino "Przystań"
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 26 lub 95 749 23 22


Zespoły artystyczne
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 22