Filia Biblioteki w Silnej

Powstała krótko po wojnie w 1946 r. i mieściła się na plebanii. W pierwszej księdze inwentarzowej biblioteki z 1958 roku pod nr 1 wpisano książkę „Przetwory domowe w wekach” autor - I. Hermanowa.

Filia do 1978 r. należała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Łowyniu (woj. poznańskie, powiat Międzychód). Do 2015 roku funkcjonowała w budynku poszkolnym, po czym została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu. Co trzeci z mieszkańców Silnej jest czytelnikiem. Biblioteka jest wyposażona w stanowisko bezpłatnego dostępu do Internetu.

Biblioteka w Pszczewie, jak i filia, organizują ponadto inne formy pracy z czytelnikiem, m.in. lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, urozmaicają dzieciom i młodzieży wypoczynek podczas ferii i wakacji. Przy bibliotece działa również Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. Wszystkie te formy mają na celu wyrobienie nawyku odwiedzania biblioteki i utrwalenie przekonania, że służy ona każdemu - jest instytucją potrzebną, sprawną, nowoczesną i lubianą w środowisku.